Tất cả
Hành Tinh: Xayda
Server: Vũ Trụ 7 sao
Bông tai:
Đăng ký: Ảo
600,000đ