Tất cả
Tướng: 56
Skin: 36
Rank: Vàng I
Đá quý: Không
250,000đ
Tướng: 27
Skin: 32
Rank: Kim Cương III
Đá quý:
150,000đ
Tướng: 45
Skin: 33
Rank: Kim Cương III
Đá quý: Không
200,000đ
Tướng: 36
Skin: 34
Rank: Bạch Kim II
Đá quý: Không
150,000đ
Tướng: 37
Skin: 39
Rank: Tinh Anh III
Đá quý: Không
200,000đ
Tướng: 44
Skin: 49
Rank: Kim Cương I
Đá quý: Không
300,000đ
Tướng: 31
Skin: 33
Rank: Tinh Anh IV
Đá quý: Không
200,000đ
5 BẢNG 90 CHUẨN
Tướng: 65
Skin: 63
Rank: Tinh Anh V
Đá quý: Không
600,000đ
X1 ĐÁ QUÝ, 9 BẢNG 9...
Tướng: 48
Skin: 66
Rank: Bạch Kim III
Đá quý:
550,000đ
10 BẢNG 90 CHUẨN, HA...
Tướng: 42
Skin: 50
Rank: Tinh Anh III
Đá quý: Không
400,000đ
14 BẢNG 90 CHUẨN
Tướng: 57
Skin: 77
Rank: Bạch Kim III
Đá quý: Không
600,000đ
Tướng: 42
Skin: 43
Rank: Kim Cương V
Đá quý: Không
350,000đ
2 KHO BÁU/ DƯ 1 ĐÁ/ 7...
Tướng: 53
Skin: 56
Rank: Bạch Kim II
Đá quý:
600,000đ